Liên hệ

Trường PTDTNT THCS Hố Quáng Phìn

Địa chỉ: .., huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Nguyễn Trung Thuận
Điện thoại: 0914581088

Email: