Tiết đọc sách của trường PTDTBT THCS Hố Quáng Phìn

Tháng Tư 20, 2018 3:14 chiều

Trước đây hoạt động đọc sách thường chỉ có người đọc tiếp cận với cuốn sách. Qua dự án “Sách cho em” hoạt động đọc sách đã chú ý đến những cách để tương tác giữa học sinh trong và sau hoạt động đọc”.

Việc thiết kế chương trình, giám sát thực hiện sẽ do các thầy cô giáo được tập huấn phụ trách, giáo viên dạy văn có nhiệm vụ tư vấn cho học sinh việc chọn sách, đọc sách nên sẽ không tham gia dạy

IMG20180420105405

“Hoạt động đọc sách được thiết kế bám sát yêu cầu của chương trình môn ngữ văn. Theo đó, ngoài việc yêu cầu học sinh đọc các văn bản hoàn chỉnh của tác phẩm trong chương trình, học sinh được tư vấn hoặc được chủ động lựa chọn sách. Sách về giới tính, kỹ năng ứng xử được nhiều học sinh chọn.

IMG20180420105446

Học sinh chủ động chọn đọc cuốn sách mình thích. Nhiều em chọn những tập truyện ngắn có ý nghĩa nhân văn. Có học sinh xung phong kể tóm tắt lại câu chuyện vừa đọc. Tiết đọc sách theo chuyên đề của môn ngữ văn có thể diễn ra ở lớp học hoặc phòng đọc thư viện. Trong một tuần, học sinh có thêm một tiết ngữ văn tăng cường, đây là tiết cho học sinh thảo luận, chia sẻ về sách.

Đọc sách cũng phải là một thứ được định hướng và có những phương cách tạo niềm say mê. Sách phải là thứ có nhiều, dễ có được và thuận tiện phải có những cách nào đó để các em thấy được giá trị của việc đọc sách, thầy cô giáo cũng cần có những cách thức để cho học sinh được khích lệ đọc sách