Trao quà từ thiện

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” cùng với sự cảm thông, thấu hiểu sự khó khăn vất vả của các em học sinh vùng cao nói chung, học sinh trường PTDTBT THCS nói riêng ngày 04/05/2018 Cô Ma Thị…

Tiết đọc sách của trường PTDTBT THCS Hố Quáng Phìn

Trước đây hoạt động đọc sách thường chỉ có người đọc tiếp cận với cuốn sách. Qua dự án “Sách cho em” hoạt động đọc sách đã chú ý đến những cách để tương tác giữa học sinh trong và sau…

Các hoạt động thanh niên tháng 03/2018

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn thành phố Hà Giang, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về việc tổ chức Ngày chạy…